Vyberte si poistný program

Pes
Mačka
 • Poistenie veterinárnych nákladovi

 • Poistenie nákladov na nájdeniei

 • Poistenie nákladov na opatrovaniei

 • Poistenie straty alebo odcudzeniai

 • Poistenie smrtii

 • Ročný limit

Štart
od 25
€ / mesiac
 • 1 200 € / rok

 •  

 •  

 •  

 •  

 • 1 200 € / rok

Najobľúbenejšie
Basic
od 30
€ / mesiac
 • 2 000 € / rok

 • 150 € / rok

 • 250 € / rok

 •  

 •  

 • 2 000 € / rok

Premium
od 35
€ / mesiac
 • 3 000 € / rok

 • 250 € / rok

 • 400 € / rok

 • 600 €

 • 600 €

 • 3 000 € / rok

Pes
Mačka
*
Štart
od 25 € / mesiac
Poistenie veterinárnych nákladov: 1 200 € / roki
Ročný limit: 1 200 € / rok
Ročný limit: 1 200 € / rok
Viacej
*
Basic
od 30 € / mesiac
Poistenie veterinárnych nákladov: 2 000 € / roki
Poistenie nákladov na nájdenie: 150 € / roki
Poistenie nákladov na opatrovanie: 250 € / roki
Ročný limit: 2 000 € / rok
Ročný limit: 2 000 € / rok
Viacej
*
Premium
od 35 € / mesiac
Poistenie veterinárnych nákladov: 3 000 € / roki
Poistenie nákladov na nájdenie: 250 € / roki
Poistenie nákladov na opatrovanie: 400 € / roki
Poistenie straty alebo odcudzenia: 600 €i
Poistenie smrti: 600 €i
Ročný limit: 3 000 € / rok
Ročný limit: 3 000 € / rok
Viacej

*Spoluúčasť sa začína na 10 % (min. 25 € na diagnózu). Cenu kalkulujeme individuálne pre konkrétne zviera.
Poistiteľom a partnerom poistenia PetExpert je ČSOB Pojišťovňa.
Všeobecné poistné podmienky