PetExpert vo veterinárstve

Niektorí z vás sa s nami už stretli na najrôznejších akciách alebo osobných stretnutiach. Veľmi často dostávame otázky týkajúce sa vzniku poistenia PetExpert a našich osobných motívov. V podtexte nezriedka cítime určitý údiv nad tým, že sme sa odvážili vstúpiť do dlho stojatých a novinkami nedotknutých vôd s obchodnými a technickými inováciami, ktoré v mnohých ohľadoch predbiehajú aj také etablované trhy, akými sú Veľká Británia alebo USA. Niektorí z vás pristupujú k našim aktivitám ešte s opatrnosťou a miernou nedôverou – práve vás máme ambíciu presvedčiť. Veľká väčšina je však naladená „na našu vlnu“ a vidí v našej aktivite budúcnosť, na ktorej sa chce aktívne podieľať.

Founders of PetExpert

Už od zrodu myšlienky priniesť na český a slovenský trh jednoduché a „bezpapierové“ poistenie využívajúce najnovšie technológie sme pokladali veterinárov za našich kľúčových partnerov, bez ktorých naše plány nedávali zmysel. Dokážeme preukázať, že vďaka našej úzkej spolupráci čelíme o mnoho menšiemu počtu poistných podvodov, než je obvyklé napríklad vo Veľkej Británii. Takisto sme schopní ponúknuť klientom vyššie limity krytia, pretože nemusíme veľkú časť poistného dávať maklérom a sprostredkovateľom. Namiesto toho ju dávame v mene klientov za liečbu vám, našim partnerom. Vďaka našim spoločným stretnutiam vás môžeme počúvať a rýchlo reagovať a upravovať produkty a služby tak, aby dávali ešte väčší zmysel. Sme v tom skrátka spoločne. Nie náhodou a nie z donútenia, ale preto, lebo sme na vás stavili a spojili náš úspech s vaším.

Ďakujeme vám za spoluprácu a dôveru.

Derek Cummins a Jan Moravec
zakladatelia poistenia PetExpert