Prevádzkové systémy veterinárov

Aby bola vaša práca s klientmi poistenými v spoločnosti PetExpert pohodlná, v spolupráci s dodávateľmi vašich prevádzkových systémov sme zabezpečili ich napojenie na našu platformu. Vďaka tomu môžete komunikovať s nami elektronicky bez nutnosti zadávať údaje inam alebo vyplňovať formuláre. V záujme prehľadnosti uvádzame zoznam funkcií PetExpert v jednotlivých softvéroch:

Logo programu WinVet

V programe WinVet môžete po nastavení svojho používateľského mena a hesla, ktoré od nás dostanete, uložiť číslo poistenia zvieraťa, overiť stav poistenia, vyžiadať poistné plnenie, dostať potvrdenie o poistnom plnení a vyúčtovať klientovi časť, ktorú spoločnosť PetExpert nehradí (napr. spoluúčasť). Ďalej je možné doplniť denný záznam k už vyúčtovanej návšteve a preradiť návštevu do iného prípadu. Po uvedení súhlasu klienta so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) je možné odoslať údaje o zvierati a kontakt na majiteľa k nám na vyžiadanie zriadenia poistnej zmluvy a doplnenie komentára o zdravotnom stave zvieraťa pred dohodnutím poistenia.
Webové stránky WinVet
Videonávod navybavenie poistnej udalosti
Videonávod navyžiadanie poistnej zmluvy pre klienta

Logo programu Vetis

VetIs Vám umožňuje po nastavení prihlasovacieho mena a hesla, ktoré od nás dostanete, uložiť číslo poistenia na kartu pacienta, overiť jeho stav, požiadať o poistné plnenie, získať potvrdenie o poistnom plnení a účtovať klientovi za časť, ktorú PetExpert neplatí. Návšteva môže byť priradená k existujúcej poistnej udalosti, ak existuje otvorená poistná udalosť. Ďalej je možné využiť cez VetIs služby AnimalPass, ktorá umožňuje zasielať individuálne a hromadné notifikácie na elektronické wallet karty v mobilných telefónoch klientov.
Webové stránky VetIs
Videonávod na vybavenie poistnej udalosti

Logo programu VetFox

VetFox má užívateľsky jednoduchú integráciu so spoločnosťou PetExpert, kde po zadaní prihlasovacieho mena a hesla možné k zvieraťu pridať číslo poistenia, overiť jeho stav a v prípade liečby vás systém upozorní, že je možné použiť poistenie PetExpert na platbu a zistiť rozsah krytia. Následne je možné vystaviť účet, s už odpočítaným výkonom od spoločnosti PetExpert. Teraz je možné odporučiť nepoisteného klienta s jeho súhlasom do poistenia prostredníctvom systému, a poslať údaje o zvieratách a kontakt na PetExpert.
Webové stránky VetFox
Videonávod pre vyžiadanie založenia poistnej zmluvy pre klienta

Logo programu VetBook

VetBook je možné použiť na komunikáciu s PetExpert po zadaní a uložení prihlasovacieho mena a hesla. Číslo poistenia je možné uložiť na kartu klienta a v prípade ošetrenia poslať údaje spoločnosti PetExpert, ktorá okamžite zašle sumu krytú poistením. Následne je možné klientovi vystaviť účet so sumou, ktorá už bola z poistenia odpočítaná. Príručka je k dispozícii od dodávateľa systému.
Webové stránky VetBook