Prevádzkové systémy veterinárov

Aby bola vaša práca s klientmi poistenými v spoločnosti PetExpert pohodlná, v spolupráci s dodávateľmi vašich prevádzkových systémov sme zabezpečili ich napojenie na našu platformu. Vďaka tomu môžete komunikovať s nami elektronicky bez nutnosti zadávať údaje inam alebo vyplňovať formuláre. V záujme prehľadnosti uvádzame zoznam funkcií PetExpert v jednotlivých softvéroch:

Logo programu Veclis

Moderná doba so sebou prináša moderné riešenia. Veclis je online systém, ktorý umožňuje vyžiadať poistné plnenie kedykoľvek a kdekoľvek. Po nastavení prepojenia Veclis <> PetExpert zadaním prihlasovacích údajov môžete overiť stav poistenia, jednoducho vyžiadať rozsah poistného krytia a po potvrdení vystaviť účet s automaticky odrátaným poistným krytím. Všetko online a v priebehu krátkej chvíľky. A výsledok? Spokojný majiteľ :)
Webové stránky Veclis

Logo programu WinVet

V programe WinVet môžete po nastavení svojho používateľského mena a hesla, ktoré od nás dostanete, uložiť číslo poistenia zvieraťa, overiť stav poistenia, vyžiadať poistné plnenie, dostať potvrdenie o poistnom plnení a vyúčtovať klientovi časť, ktorú spoločnosť PetExpert nehradí (napr. spoluúčasť). Ďalej je možné doplniť denný záznam k už vyúčtovanej návšteve a preradiť návštevu do iného prípadu. Po uvedení súhlasu klienta so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) je možné odoslať údaje o zvierati a kontakt na majiteľa k nám na vyžiadanie zriadenia poistnej zmluvy a doplnenie komentára o zdravotnom stave zvieraťa pred dohodnutím poistenia.
Webové stránky WinVet
Videonávod na vybavenie poistnej udalosti
Videonávod na vyžiadanie poistnej zmluvy pre klienta

Logo programu VetBook

VetBook je možné použiť na komunikáciu s PetExpert po zadaní a uložení prihlasovacieho mena a hesla. Číslo poistenia je možné uložiť na kartu klienta a v prípade ošetrenia poslať údaje spoločnosti PetExpert, ktorá okamžite zašle sumu krytú poistením. Následne je možné klientovi vystaviť účet so sumou, ktorá už bola z poistenia odpočítaná. Príručka je k dispozícii od dodávateľa systému.
Webové stránky VetBook

Logo programu VetSoftware

VetSoftware.eu V2 je komplexné riešenie pre vedenie agendy veterinárnej praxe. Koncepciou je možné program využívať ako v malých privátnych ordináciách, tak aj vo väčších ambulanciách alebo veterinárnych nemocniciach. Program sa zameriava na jednoduché ovládanie so zachovaním najdôležitejšej funkcionality a efektivity práce.
Webové stránky VetSoftware
Vetsoftware manuál

Logo programu VetFox

VetFox má užívateľsky jednoduchú integráciu so spoločnosťou PetExpert, kde po zadaní prihlasovacieho mena a hesla možné k zvieraťu pridať číslo poistenia, overiť jeho stav a v prípade liečby vás systém upozorní, že je možné použiť poistenie PetExpert na platbu a zistiť rozsah krytia. Následne je možné vystaviť účet, s už odpočítaným výkonom od spoločnosti PetExpert. Teraz je možné odporučiť nepoisteného klienta s jeho súhlasom do poistenia prostredníctvom systému, a poslať údaje o zvieratách a kontakt na PetExpert.
Webové stránky VetFox
Videonávod pre vyžiadanie založenia poistnej zmluvy pre klienta
Zadávanie prihlásenia do PetExpert
Zadávanie zmluvy PetExpert na zviera
Čakanie na krytie zo strany PetExpert
Informácia o platbe PetExpert za ošetrenie
Pokračovanie v liečbe