Poistenie, ktoré má hlavu a labku

Pre ochorenie a úraz

Platba za poistenie

Vyhľadanie údajov na platbu

Na vyhľadanie poistenia zadajte číslo poistenia a na kontrolu aj telefónne číslo, ktoré ste zadali pri jej vyhotovení. Telefónne číslo zadajte bez kódu krajiny a bez medzier. Ak niektorý z údajov neviete, zavolajte nám na telefónne číslo +421 232 17 99 55

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Spôsoby úhrady

Poplatok za poistenie je možné uhradiť bankovým prevodom alebo platobnou kartou. V prípade mesačných platieb odporúčame nastaviť si trvalý príkaz. Ako číslo účtu uveďte 4028442044/7500 a ako variabilný symbol číslo svojho poistenia.

V prípade, že sa reklamácia bude týkať výhradne platobnej služby, t. j. úhrady poistného prostredníctvom platobných kariet, budú sa vzťahovať na tieto typy reklamácií pravidlá kartových spoločnosti, obchodné podmienky k platobným kartám a reklamačný poriadok banky, ktorá túto platobnú kartu vydala.

Splatnosť a dlh

Platba za poistenie je splatná buď k výročiu zmluvy – ak platíte ročne –, alebo k rovnakému dňu v mesiaci, v ktorom ste si poistenie dohodli. Pred splatnosťou posielame upozornenie (ak nemáte nastavený trvalý príkaz). Ak nechcete toto upozornenie dostávať, napíšte nám na adresu info@mojpetexpert.sk.

Ak platbu nedostaneme k dátumu splatnosti, pošleme vám počas nasledujúcich 30 dní dve upozornenia. Ak počas tohto obdobia dlžnú sumu neuhradíte, nemôžeme v prípade poistnej udalosti automaticky uhradiť platbu veterinárovi a celý proces vybavovania poistnej udalosti sa tak zbytočne zdrží a skomplikuje.