Veterinárna ambulancia MVDr. Juríková

Veterinárna ambulancia MVDr. Juríková

Dubovecká 748/42
914 01 Trenčianska Teplá
Telefón: +421905 731 644
E-mail: veterina.jurikova@gmail.com
Web: https://www.facebook.com/people/Veterin%C3%A1rna-ambulancia-MVDrJur%C3%ADkov%C3%A1/100090171355856/
Zobraziť na mape