Poistenie, ktoré má hlavu a labku

Pre ochorenie a úraz

Úrovne poistenia

ŠTART

Ročný limit

1.200 €

Poistenie veterinárnych nákladov

1.200 € / rok

od 25€/mesiac

BASIC

Ročný limit

2.000 €

Poistenie veterinárnych nákladov

2.000 € / rok

Poistenie nákladov na nájdenie

150 € / rok

Poistenie nákladov na opatrovanie

250 € / rok

od 30€/mesiac

PREMIUM

Ročný limit

3.000 €

Poistenie veterinárnych nákladov

3.000 € / rok

Poistenie nákladov na nájdenie

250 €/ rok

Poistenie nákladov na opatrovanie

400 € / rok

Poistenie straty alebo odcudzenia

600 €

Poistenie smrti

600 €

od 35€/mesiac

Spoluúčasť sa začína na 10 % (min. 25€ na diagnózu). Cenu kalkulujeme individuálne pre konkrétne zviera.
Poistiteľom a partnerom poistenia PetExpert je ČSOB Pojišťovňa.
› Podrobné poistné podmienky

ŠTART

Ročný limit

1.000 €

Poistenie veterinárnych nákladov

1.000 € / rok

od 20€/mesiac

BASIC

Ročný limit

1.500 €

Poistenie veterinárnych nákladov

1.500 € / rok

Poistenie nákladov na nájdenie

150 € / rok

Poistenie nákladov na opatrovanie

300 € / rok

od 25€/mesiac

PREMIUM

Ročný limit

2.000 €

Poistenie veterinárnych nákladov

2.000 € / rok

Poistenie nákladov na nájdenie

250 € / rok

Poistenie nákladov na opatrovanie

350 € / rok

Poistenie straty alebo odcudzenia

400 €

Poistenie smrti

400 €

od 30€/mesiac

Spoluúčasť sa začína na 10 % (min. 25€ na diagnózu). Cenu kalkulujeme individuálne pre konkrétne zviera.
Poistiteľom a partnerom poistenia PetExpert je ČSOB Pojišťovňa.
› Podrobné poistné podmienky